Правила національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення – 2023

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення правління АТ «НСТУ»
15.08.2022 № 328
ПРАВИЛА
національного відбору на участь
у Пісенному конкурсі Євробачення – 2023
1. Загальні положення

1.1.  Пісенний конкурс Євробачення – щорічний пісенний конкурс, що проводиться мовниками – членами Європейської мовної спілки (далі – ЄМС), виробляється під егідою ЄМС у рамках міжнародного обміну телевізійними програмами.

1.2.  Пісенний конкурс Євробачення – 2023 / 67-й Пісенний конкурс Євробачення (далі – Конкурс) відбудеться в травні 2023 року у Великій Британії.

1.3.  Національний відбір на участь у Конкурсі (далі – Відбір) організовується та проводиться акціонерним товариством «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – Суспільне), яке є мовником – членом ЄМС, з метою обрання пісні та представника від України на Конкурсі.

1.4.  Правила національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення – 2023 визначають порядок та умови проведення Відбору, вимоги до учасників / пісень, порядок визначення переможця.

2. Організація Відбору

2.1. Суспільне є організатором Відбору, який визначає пісню та представника від України на Конкурсі, встановлює терміни і порядок проведення Відбору.

2.2. Для забезпечення виконання умов цих Правил Суспільне формує організаційний комітет Відбору (далі – Оргкомітет). Склад Оргкомітету та положення про Оргкомітет затверджуються наказом акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

2.3. З метою визначення переможця Відбору Суспільне проводить всеукраїнський попередній відбір та фінал Відбору у форматі телевізійного концерту (далі – Фінал), забезпечує голосування журі та глядацьке голосування у Фіналі. Виробництво телевізійної версії Фіналу Відбору здійснюється за результатами мистецького конкурсу.

2.4. Журі Фіналу визначається за результатами рейтингового глядацького голосування, що організовується Суспільним. Кандидатів у члени журі Фіналу для глядацького голосування визначає Суспільне з осіб, які є авторитетними фахівцями у сфері музики та/або музичної індустрії. Остаточний склад журі затверджує Суспільне.

2.5. Строки та етапи проведення Відбору визначаються цими Правилами.

2.6. Суспільне в разі настання об’єктивних обставин, зокрема ускладненні безпекової (ескалація воєнних дій в Україні) або епідеміологічної ситуації чи будь-яких подій, які можуть зашкодити, негативно вплинути або поставити під загрозу проведення Відбору, має право вносити зміни до цих Правил.

3. Порядок проведення Відбору

3.1. Відбір складається з двох етапів:

3.1.1. 1-й етап – Всеукраїнський попередній відбір

Період проведення: з 17.08.2022 до 17.11.2022.

Особа, яка бажає взяти участь у Відборі, повинна в період з 17.08.2022 до 15.10.2022 включно надіслати заявку на участь у Відборі шляхом повного заповнення форми, розміщеної на сайті www.eurovision.ua.

Суспільне здійснює перевірку отриманих заявок. У разі невідповідності поданої заявки вимогам до пісні, що визначені цими Правилами, та/або неповноти наданої інформації та/або файлів допускається доопрацювання заявником заявки відповідно до інструкцій Суспільного, наданих на електронну адресу, вказану в заявці. Доопрацювання заявки здійснюється виключно в межах періоду прийому заявок, визначеного цими Правилами. Доопрацьовані файли, надіслані після завершення вказаного періоду, до розгляду не приймаються.

У разі наявності в Суспільного обґрунтованого сумніву щодо відповідності учасника та/або заявки учасника умовам цих Правил Суспільне може звертатися до такого учасника з вимогою надати додаткову інформацію та/або документи, що підтверджують надані в заявці дані та/або гарантії. У разі ненадання уточненої інформації та/або документів учасником та/або якщо надані документи / інформація не усувають наявні сумніви, Суспільне має право відмовити такій особі в участі у Відборі або припинити її участь у Відборі.

Суспільне формує попередній список учасників (далі – Лонглист) та проводить їх подальше прослуховування. Особиста участь у прослуховуванні є обов’язковою.

За результатами прослуховування Суспільне формує список учасників (далі – Шортлист), яким пропонується в строк до 16.11.2022 укласти угоду із Суспільним про зобов’язання учасника 2-го етапу Відбору перед Суспільним та ЄМС, зокрема про передачу Суспільному невиключних майнових прав на пісню та фонограму, з якими переможець 1-го етапу бере участь у Відборі, ознайомитися зі зразком договору про участь у Конкурсі, надати Суспільному копії документів про наявність в учасника відповідних невиключних майнових прав на пісню та фонограму, які передбачені договором про участь у Конкурсі, а також надати Суспільному власну письмову згоду на підписання відповідного договору про участь у Конкурсі в разі визнання такого учасника переможцем Відбору протягом визначеного пунктом 3.2 цих Правил строку після дати Фіналу.

Суспільне визначає серед осіб, які включені до Шортлиста, підписали угоду із Суспільним про обов’язки учасника 2-го етапу Відбору і надали Суспільному копії документів про наявність в учасника відповідних невиключних майнових прав на пісню та фонограму, що передбачені договором про участь у Конкурсі, та письмову згоду на підписання зазначеного договору, до 10 учасників, які продовжать брати участь у наступному етапі Відбору (далі – Фіналісти). Фіналісти мають в обов’язковому порядку брати участь у Відборі на умовах укладених ними угод із Суспільним.

Список Фіналістів оприлюднюється на сайтах Суспільного не пізніше ніж 17.11.2022.

Рішення Суспільного щодо визначення Фіналістів є остаточним.

3.1.2. 2-й етап – Фінал

Період проведення: грудень 2022 року. Місце проведення: м. Київ.

Фіналісти зобов’язуються дотримуватися вимог Суспільного щодо пісні та/або постановки виступу.

Переможцем Фіналу визнається Фіналіст, який визначається журі та глядачами Відбору спільно, за правилами голосування, що будуть розміщені на сайтах Суспільного та додатково оголошені під час трансляції Фіналу в прямому ефірі.

Оголошення переможця Фіналу здійснюється під час трансляції Фіналу в прямому ефірі.

Фінал Відбору транслюється в прямому ефірі телеканалів Суспільного, а також на акаунтах та ресурсах Суспільного в мережі «Інтернет».

3.2. Переможець Фіналу зобов’язаний укласти договір із Суспільним про участь у Конкурсі протягом 5 робочих днів після Фіналу.

3.3. Відбір вважається завершеним після укладання договору про участь у Конкурсі між Суспільним та переможцем (та співвиконавцями) Відбору, що є підставою для подальшої підготовки учасника до участі в Конкурсі з поданою на Відбір піснею. Відмова учасника, який визначений як переможець Відбору, укласти із Суспільним договір про участь у Конкурсі є підставою для рішення Суспільного про скасування результату Відбору та визначення іншого переможця Відбору з переліку Фіналістів.

3.4. У разі невідповідності або порушення учасником цих Правил, зокрема встановлення Суспільним факту подання недостовірної інформації або приховання інформації чи інших істотних обставин щодо учасника, поданої пісні, Відбору та/або Конкурсу, невиконання вказівок Суспільного під час проведення Відбору, Суспільне має право відмовити в участі у Відборі або припинити участь у Відборі учасника в будь-який час. У випадку припинення Суспільним участі у Відборі учасника, який визначений / оголошений переможцем Відбору, Суспільне має право прийняти рішення про визначення представника від України на Конкурсі з числа інших Фіналістів.

4. Умови участі у Відборі

4.1. До участі у Відборі допускаються виконавці-вокалісти, які на момент фіналу Конкурсу досягли (досягнуть) 16-річного віку, володіють майновими правами інтелектуальної власності на пісню (музичний твір з текстом) та фонограму, яку виконають у Відборі (далі – Пісня), відповідно до вимог, визначених пунктом 3.1 цих Правил, та зобов’язуються виконувати умови та вимоги цих Правил у повному обсязі.

4.2. Учасником може бути колектив виконавців (вокаліст(-и), музиканти), що існував на момент оголошення Відбору або був спеціально створений для участі у Відборі. Кількість учасників колективу не має бути більшою ніж 6 (шість) осіб, при цьому кожен учасник такого колективу повинен відповідати вимогам, встановленим пунктом 4.1 цих Правил.

4.3. Особа, яка подала заявку на участь у Відборі, надає одночасно невиключні права на використання поданих разом із заявкою відео-, аудіо- та фотоматеріалів, а також записів із виконанням такого учасника для 1-го етапу Відбору Суспільному та ЄМС без обмеження щодо способів, території та строків їх використання з метою створення телерадіопередач та матеріалів на інтернет-ресурсах, які пов’язані з Відбором та/або Конкурсом. Надання вказаних вище прав та дозволів підтверджується фактом заповнення анкети на сайті www.eurovision.ua.

4.4. Суспільне забезпечує підготовку учасника до виступу у Фіналі, зокрема підготовку за потреби сценічної постановки.

4.5. Учасник зобов’язаний:

– під час участі у Відборі дотримуватися умов цих Правил, розміщених на сайтах Суспільного, правил Конкурсу, розміщених на сайті www.eurovision.tv, а також вказівок Суспільного щодо Відбору та/або Конкурсу;

– виконувати Пісню у Відборі вокально наживо під акомпанемент записаного музичного супроводу, який може містити запис беквокалу; при цьому відповідна фонограма не повинна містити (і) основний вокал, (іі) дабли основного вокалу та/або (ііі) будь-який інший вокал, що впливатиме або націлений на заміну або допомогу живому / оригінальному голосу учасника;

– не брати участь у національних відборах на Конкурс (Пісенний конкурс Євробачення – 2023), що проводяться іншими країнами-учасницями Конкурсу;

– забезпечити відсутність з боку учасника будь-яких ознак політизації Конкурсу та/або дискредитації Конкурсу будь-яким іншим способом, у тому числі відсутність під час участі у Відборі та в минулому незаконних, неетичних, неналежних або образливих творчої чи професійної діяльності, поведінки чи висловлювань учасника, зокрема відсутність його участі в заходах, проведених за підтримки та/або фінансування політичних режимів, які порушують основні права людини, територіальну цілісність інших держав або здійснюють чи сприяють соціальній ненависті, будь-яким видам дискримінації, обмеженню публічних прав та свобод, а також відсутність публічного схвалення учасником відповідних дій таких політичних режимів;

– не перебувати під час виступу у Відборі в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння;

– під час виступу у Відборі не використовувати живих тварин;

– у разі оголошення учасника Фіналістом підготувати та надати Суспільному до дати проведення Фіналу текстові, фото- та/або відеоматеріали, необхідні для участі у Фіналі Відбору та Конкурсі, перелік та строки подання яких буде повідомлено Суспільним додатково.

Кожен учасник, який бере участь у Відборі, надає Суспільному з правом передання ЄМС виключний дозвіл (згоду) на обробку його персональних даних, на фото-, кіно-, теле- або відеофіксацію свого зображення та виконання, а також на подальше публічне сповіщення, публічний показ, демонстрацію, відтворення та розповсюдження в будь-який спосіб без обмежень за територією та строками зафіксованого у відеограмах, фонограмах та у формі фотографії зображення та виконання відповідно до цих Правил та правил Конкурсу. Детальний перелік прав інтелектуальної власності та особистих немайнових прав, дозвіл на використання яких буде надано учасником, наведено в угоді із Суспільним.

Обов’язковою умовою участі у Фіналі Відбору є:

– наявність укладеної угоди між учасником (кожним членом колективу) і Суспільним (за формою, що встановлюється Суспільним). Умовами такої угоди передбачено, зокрема, передання невиключних майнових прав (дозволу) на Пісню та фонограму, які подаються на участь у Відборі, з правом передавання таких прав ЄМС, крім того, в такій угоді встановлюються інші зобов’язання учасника щодо участі у Відборі;

– ознайомлення та надання Суспільному письмової згоди на підписання договору про участь у Конкурсі, який укладається між переможцем Фіналу та Суспільним.

4.6. Учасник відповідає вимогам цих Правил та гарантує, що:

– має можливість брати участь у всіх етапах Відбору та в Конкурсі в установлені строки та відповідно до цих Правил, а також інших вимог Суспільного та ЄМС;

– не має як в минулому, так і на момент участі у Відборі або Конкурсі будь-яких підстав, які можуть спонукати органи державної влади країни – організаторки Конкурсу (Велика Британія) заборонити йому в’їзд до країни – організаторки Конкурсу (Велика Британія) відповідно до чинного національного законодавства країни – організаторки Конкурсу (Велика Британія);

– не здійснював концертну діяльність, виступи, участь у будь-яких публічних та/або приватних заходах, організованих державними органами, установами, господарюючими суб’єктами тощо держави-агресора чи на території держави-агресора, в Автономній Республіці Крим та/або на іншій окупованій території України після 15.03.2014 та не планує, не здійснюватиме анонсів відповідних виступів(-у) як в період до і під час проведення Відбору, так і в період після Відбору до дати фіналу Конкурсу включно;

– не здійснював в’їзд на територію / виїзд з території Автономної Республіки Крим та/або тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях з порушенням законодавства України та/або не перебуває на території держави-агресора.

4.7. Участь у публічній події або публічно висловлена позиція учасника, що спрямована на підтримку ненависті, дискримінації, порушення основних прав людини або політичного режиму, який порушує права людини, є несумісною з допуском до участі у Відборі та участю у Конкурсі.

4.8. Витрати учасників Відбору, пов’язані з участю у Відборі, не підлягають відшкодуванню Суспільним чи ЄМС. Єдиною та достатньою нагородою для учасників за участь у Відборі, передання майнових прав інтелектуальної власності та надання дозволів є моральне заохочення у формі популяризації власного іміджу та творчості учасника, можливого визнання учасником або переможцем Фіналу, про що буде оголошено в ефірі каналів та/або на цифрових платформах Суспільного, а також можливість представити Україну на Конкурсі відповідно до умов цих Правил.

5. Вимоги до Пісні

5.1. Пісня, яка подається учасником для участі у Відборі, має відповідати таким вимогам:

– виключні майнові права на Пісню в повному обсязі належать учаснику з правом передавати їх Суспільному та ЄМС в обсязі, визначеному цими Правилами, угодами з учасником та правилами Конкурсу;

– Пісня (слова та музика) є оригінальною, створена без використання інших творів та без порушення прав третіх осіб, не оприлюднювалася, не виходила в реліз та/або не виконувалася публічно (повністю або частково, у тому числі текст окремо від музики чи навпаки), не була доступною для громадськості, наприклад (але не обмежуючись) на онлайн-платформах, у соціальних мережах або в відкритих / напіввідкритих для загального доступу базах даних, і не була використана в жодних комерційних цілях;

– хронометраж Пісні становить не більше 3 (трьох) хвилин;

– текст Пісні не може містити повідомлення, заклики, гасла тощо політичного, комерційного або аналогічного характеру;

– у тексті Пісні не може використовуватися нецензурна (ненормативна) лексика або інша неприйнятна лексика;

– слова та/або виконання Пісні не повинні ставити під загрозу репутацію Конкурсу, Суспільного та/або ЄМС;

– Пісня може бути виконана будь-якою мовою (крім мови держави-агресора).

5.2. Оприлюднення Пісні (повністю або частково) здійснюється виключно за попереднім погодженням Суспільного. Дата оприлюднення Пісні буде визначена в договорі між учасником та Суспільним.

6. Прикінцеві положення

6.1. Ці Правила, зміни та/або доповнення та/або роз’яснення до них, уся необхідна інформація щодо заходів, етапів проведення Відбору, дати та місця проведення Фіналу, результатів Відбору тощо розміщується на сайтах Суспільного, зокрема www.eurovision.ua, а також в інших засобах масової інформації.

6.2. Зворотний зв’язок учасники отримують з офіційної електронної адреси Відбору [email protected]

6.3. Суспільне має право без попередження та без надання пояснень не допустити Пісню учасника або учасника до участі у Відборі на будь-якому етапі, зокрема якщо учасник порушує ці Правила, не виконує будь-яких вказівок Суспільного, пов’язаних із участю у Відборі.

6.4. Усі положення цих Правил, визначені як такі, що стосуються учасника, стосуються кожного з членів колективу учасників, якщо участь у Відборі / Конкурсі бере колектив.

6.5. Усі особи, які направили через сайт Суспільного анкети або заявки на участь у Відборі, є учасниками Відбору. Учасники кожного наступного етапу Відбору визначаються в порядку, визначеному цими Правилами.

6.6. Ці Правила можуть бути змінені чи доповнені відповідно до вимог ЄМС та з урахуванням пункту 2.6 цих Правил. Зазначені зміни будуть обов’язковими для виконання всіма учасниками і Суспільним як організатором Відбору.

6.7. Суспільне має право відмовитися від проведення Відбору, якщо проведення стало неможливим унаслідок обставин, які не залежать від Суспільного.

Головний продюсер
дирекції телебачення
Григорій ТИЧИНА