ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення правління АТ «НСТУ»
15.08.2022 № 328
ПРАВИЛА
голосування у фіналі національного відбору на участь
у Пісенному конкурсі Євробачення – 2023
1. Загальні положення

1.1.  Голосування у фіналі національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення – 2023 (далі – Фінал та Відбір відповідно) є змішане і складається з голосування журі та голосування глядачів (далі – Загальне голосування). Загальне голосування відбудеться 17 грудня 2022 року під час прямої трансляції Фіналу після завершення виступів усіх учасників Фіналу. У разі технічної необхідності тривалість Загального голосування може бути продовжено, про що буде повідомлено ведучими Фіналу.

1.2.  Голосування глядачів та голосування журі у Фіналі здійснюється одночасно. Час початку та завершення періоду голосування будуть повідомляти ведучі Фіналу в прямому ефірі телеканалу «Суспільне Культура» акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – Організатор Відбору). Умови та порядок голосування визначаються цими Правилами та будуть повідомлені ведучими Фіналу й опубліковані на сайтах Організатора Відбору.

2. Визначення переможця Фіналу

2.1. Серед усіх учасників, які беруть участь у Фіналі, обирається один учасник, який буде визначений переможцем Фіналу на підставі проведеного Загального голосування і який, у разі виконання вимог Правил національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення – 2023, буде представляти Україну на Пісенному конкурсі Євробачення – 2023, що відбудеться в травні 2023 року в м. Ліверпулі (Велика Британія).

2.2. Голосування відбувається під час проведення Фіналу 17 грудня 2022 року – під час трансляції в прямому ефірі телеканалу «Суспільне Культура». Про початок і закінчення голосування глядачів повідомляють ведучі Фіналу.

2.3. Кількість учасників Фіналу становить 10 (десять) осіб.

2.4. Результати голосування глядачів додаються до результатів голосування журі. Після цього встановлюється загальний результат, за підсумками якого визначається переможець Фіналу.

2.5. Оголошення результатів голосування глядачів, голосування журі та результату Загального голосування у Фіналі здійснюється в прямому ефірі 17 грудня 2022 року під час проведення Фіналу.

3. Умови підрахунку результатів Загального голосування

3.1. Результат Загального голосування визначають результати голосування глядачів та результати голосування журі, при цьому результати голосування журі становлять 50% результату Загального голосування, інші 50% результату Загального голосування визначаються за результатами голосування глядачів, окрім випадків, передбачених пунктом 3.3 цих Правил.

3.2. Результат Загального голосування отримують унаслідок складання балів за рейтинговими таблицями результатів голосування журі та результатів голосування глядачів. При цьому найкращим результатом вважається найвищий бал, а найгіршим – найнижчий бал відповідно.

3.3. У разі однакової кількості балів у двох або більше учасників за результатами складання балів за рейтинговими таблицями результатів голосування журі та результатів голосування глядачів, як це вказано в пункті 3.2 цих Правил, вважається, що найкращий результат має той учасник, який отримав найвищу кількість балів за результатами голосування глядачів.

3.4. За результатами голосування глядачів формується рейтингова таблиця учасників з конвертацією голосів глядачів у бали від 1 до 10 (якщо кількість учасників Фіналу буде зменшено, максимальна кількість балів має дорівнювати фактичній кількості учасників). При цьому найвищим показником вважається 10 балів (якщо кількість учасників Фіналу буде зменшено, показник найвищої кількості балів має дорівнювати фактичній кількості учасників).

3.5. До оголошення результатів Загального голосування журі не мають доступу до інформації про хід і результати голосування глядачів.

3.6. Першими в прямому ефірі оголошують результати голосування журі.

3.7. Наступними оголошують результати голосування глядачів та Загального голосування. Результати голосування журі, голосування глядачів, а також результати Загального голосування є остаточними, перегляду чи оскарженню не підлягають.

3.8. Прозорість голосування та підрахунку результатів Загального голосування буде забезпечено аудиторською компанією, залученою Організатором Відбору.

3.9. Збір, обробку та оприлюднення результатів голосування журі, а також обробку та оприлюднення результатів голосування глядачів під час Фіналу здійснює виробник телевізійної версії Фіналу, визначений Організатором Відбору.

4. Умови проведення голосування журі

4.1. Під час Фіналу, протягом оголошеного часу для голосування, члени журі проводять закрите обговорення і виставляють індивідуально бали учасникам Фіналу. Кожний член журі виставляє учасникам бали від 1 до 10, де 1 – найменший бал, а 10 – найбільший. При цьому бали не можуть повторюватися. Якщо кількість учасників буде зменшена, найвищий бал буде відповідати загальній кількості учасників Фіналу.

4.2. Відповідно до особистої оцінки виступу учасників кожен член журі виставляє учасникам Фіналу бали, як вказано в пункті 4.1. За результатами виставлених журі балів формується рейтинг учасників за загальною сумою балів кожного учасника, отриманих від кожного із членів журі (інформація про бали, виставлені кожним членом журі кожному учаснику, не публікується). Якщо учасники Відбору набрали однакову сумарну кількість балів, члени журі радяться між собою та простою більшістю голосів приймають рішення, якому учаснику віддати вище місце в рейтингу.

4.3. З огляду на воєнний стан в Україні та з метою забезпечення наявності результату голосування журі для визначення результату Загального голосування під час прямої трансляції Фіналу за будь-яких обставин члени журі попередньо голосують під час генеральної репетиції Фіналу, яка відбувається напередодні Фіналу. Під час генеральної репетиції Фіналу члени журі виставляють учасникам Фіналу бали, як вказано в пункті 4.1. Виставлені членами журі бали під час генеральної репетиції Фіналу затверджуються аудитором та є конфіденційною інформацією. Результати голосування журі зберігаються до Фіналу та використовуються для визначення результатів Загального голосування виключно в разі неможливості проведення голосування журі під час прямої трансляції Фіналу. За інших звичайних обставин результати голосування журі під час генеральної репетиції Фіналу анулюються під час прямої трансляції Фіналу, проводиться голосування журі, як вказано в пункті 4.1, результати якого враховуються для визначення результату Загального голосування.

4.4. До оголошення результатів Загального голосування журі не має доступу до інформації про хід і результати голосування глядачів.

5. Порядок участі в голосуванні глядачів

5.1. Голосування глядачів проводиться в мобільному застосунку «Дія» (далі – Застосунок) безоплатно.

5.2. Про початок та закінчення голосування глядачів повідомляють ведучі Фіналу, а також під час прямої трансляції в ефірі з’являються відповідні текстові повідомлення.

5.3. Відображення учасників Фіналу в Застосунку здійснюється в порядку виступів учасників у Фіналі за результатами жеребкування, що буде проведено Організатором Відбору.

5.4. Проголосувати в Застосунку можна лише один раз за одного учасника Фіналу. Змінити свій голос неможливо. При цьому для користувача Застосунку з’являється відмітка на голосуванні в Застосунку про відданий користувачем голос. Результати голосування в Застосунку не відображаються.

5.5. Голосування глядачів відбувається виключно в межах офіційного часу проведення голосування (після оголошення ведучими Фіналу про початок голосування глядачів та до оголошення ведучими Фіналу про завершення голосування). З моменту закриття голосування функція голосування в Застосунку є неактивною.

5.6. Результати голосування глядачів оголошуються під час Фіналу в прямому ефірі, є остаточними й не можуть бути змінені / оскаржені. Організатор Відбору не обговорює і не бере участі у вирішенні суперечок із глядачами щодо переможця чи кількості голосів, відправлених глядачами за відповідних учасників Фіналу.

5.7. Беручи участь у голосуванні глядачів у Застосунку, користувачі підтверджують, що належним чином ознайомлені з цими Правилами, зобов’язуються їх дотримуватися, повністю та безумовно погоджуються з ними та іншими рішеннями Організатора Відбору стосовно правил проведення голосування глядачів.

5.8. Взяти участь у голосуванні глядачів можуть користувачі Застосунку, які на день голосування досягли 14-річного віку. Організатор Відбору не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність користувачів Застосунку.

5.9. У разі неможливості проведення голосування глядачів через Застосунок внаслідок повномасштабного знеструмлення на всій території України в день та час проведення Фіналу результат Загального голосування визначається виключно за результатом голосування журі, проведеного відповідно до розділу 4 цих Правил.

6. Додаткова інформація

6.1. Інформацію про голосування буде розміщено на сайті: https://eurovision.ua напередодні Фіналу.

6.2. Перед здійсненням голосування користувачі Застосунку повинні ознайомитися з цими Правилами. Беручи участь у голосуванні, користувачі Застосунку повністю погоджуються з цими Правилами, зокрема погоджуються їх дотримуватися. Якщо будь-яке положення цих Правил є незрозумілим або неприйнятним для користувачів Застосунку, вони можуть не брати участь у голосуванні глядачів.

6.3. Участь у голосуванні глядачів у Застосунку означає, що користувач ознайомлений і повністю згодний із цими Правилами.

6.4. Інформування глядачів проводиться шляхом розміщення цих Правил на сайті: https://eurovision.ua.

6.5. Організатор Відбору має право вносити зміни до будь-якого з положень цих Правил у будь-який час, про що буде повідомлено в ефірі телеканалу «Суспільне Культура» та/або на сайті: https://eurovision.ua.

6.6. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Відбору, і таке рішення не підлягає оскарженню.

6.7. Якщо будь-яке положення цих Правил буде визнане недійсним чи таким, що не відповідає вимогам законодавства України, ці Правила залишаються чинними та продовжують діяти без цього положення; у разі неможливості подальшої дії цих Правил рішення приймаються представником Організатором Відбору.

Головний продюсер
дирекції телебачення
Григорій ТИЧИНА